Títol que s'obté

 • Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes

Atenció: a partir del curs 2021-22, nou horari de matí.

Vegeu presentació, enllaç

Veure trípctic, enllaç

Veure vídeo de presentació, enllaç.

 

Competències professionals

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurar la seva funcionalitat i aplicar els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Accés al CFGM SMX:

 • Títol d'ESO o prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

Durada del cicle

2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics:

 • 1.600 hores de formació a l’institut.
 • 400 hores de formació en centres de treball.

Mòduls

Primer curs

 • Muntatge i manteniment d'equips (7h)
 • Sistemes operatius monoestació (5h)
 • Aplicacions ofimàtiques (8h)
 • Xarxes locals (7h)
 • Formació i orientació laboral (3h)

Segon curs

 • Sistemes operatius en xarxa (8h)
 • Seguretat informàtica (6h)
 • Serveis en xarxa (8h)
 • Aplicacions web (5h)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (3h)
 • Formació en centres de treball (400h, 3r trimestre)

 Horaris

 • L'horari de les classes és de 8.00h a 14.00h. 

 

Calendari d'activitats

Sistema d'avaluacions a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior

1r curs:

 • Hi ha 2 avaluacions parcials: desembre i març.
 • Una única avaluació final ordinària: juny.
 • No hi ha setembre, llevat per aquells alumnes que tinguin mòduls pendents que no superin la càrrega horària de 330h (33% aproximadament).

2n curs:

 • Hi ha una avaluació parcial:  desembre.
 • La primera avaluació final ordinària: març.
 • La segona avaluació final ordinària: juny (només FCT).
 • La primera avaluació final extraordinària: juny (només per a notes).  
 • Els que no han fet les FCT o no les han acabades s'hauran de matricular el curs següent i fer-les a partir del setembre.