PACCFGM 2022

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Llistat provisional d'admesos i exclosos dels inscrits a la PACGM

Proves lliures Tècnic o Tècnic Superior 2022

PROVES LLIURES TÈCNIC O TÈCNIC SUPERIOR 2022

Termini d'inscripció

Del 3 al 11 de març de 2022

Publicació de llistes provisionals d'inscrits

22 de març de 2022

Publicació de llistes definitives d'inscrits

12 d'abril de 2022

Termini de realització de les proves lliures

Del 2 al 27 de maig de 2022, ambdós inclosos, segons calendari establert per cada centre. L'horari d'atenció és de 8:30h a 14h, per més informació, contactau amb Secretaria telefonant al 971 36 01 33 per informar-vos de com emplenar i lliurar la documentació d’inscripció.

Documentació d’inscripció

- Imprès de sol·licitud

- DNI

- Taxa pagament Model 046 o document acreditatiu d’estar exempt del pagament

- Acreditar el requisit acadèmic d’accés.

- En cas de sol·licitar adaptació de les proves, certificat de discapacitat.

Taxes

Grau Mitjà

Taxa ordinària 9’29 euros per cada mòdul inscrit: Enllaç

Taxa amb reduccions, 4,64 euros per cada mòdul inscrit: Enllaç

Grau Superior

Taxa ordinària, 12,78 euros per cada mòdul inscrit: Enllaç

Taxa amb reduccions, 6,40 euros per cada mòdul inscrit: Enllaç

Imprès de sol·licitud

Català: Enllaç Castellà: Enllaç

PACFGM 2022

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Període d’inscripció del: 3 al 17 de març 2022

Dates de les proves: 11 i 12 de maig de 2022

La documentació d'inscripció, es pot enviar per email al centre, junt amb la documentació correspongui, en tots els casos, excepte en el cas de sol·licitar estar exempts d’alguna part o matèria de la prova, atès que s’ha de presentar l’original i una còpia de cada document perquè el centre receptor la compulsi. En aquest cas ha d'anar a la Secretaria  del centre en horari de matins de 08'30 a 14'00 hores.

Tríptic Informatiu de l’estructura de la prova: Enllaç

Enllaç a Models d'exàmens anteriors: http://www.caib.es/sites/fp/ca/models_dexamens_de_la_prova_dacces_a_cfgm/

 

DOCUMENTACIÓ:

- Sol·licitud: (A totes les pàgines s’ha d’emplenar el nom i signar, encara que no es marqui cap opció)

Català / Castellà

- Declaració responsable:

Català / Castellà

- Enllaç de pagament de taxes: Informació del pagament

Sense descomptes: Enllaç

Amb reducció taxa: Enllaç (Bonificació del 50%: membres de família monoparental de categoria general.)

Exempt de pagament, per alguns dels següents motius, dels quals s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa.

 

La documentació a aportar al centre de l’exempció del pagament la poden consultar en el següent document i a l’Annex 1 de la sol·licitud d’inscripció i a l’article sisè de la Resolució que convoca les proves.

Per a més informació accediu a la Web de la Direcció General de Formació Professional: Enllaç

 

Email del centre: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Noa Llobera guanya el premi periodístic Mateu Seguí Puntas

Noa Llobera guanya el premi periodístic Mateu Seguí Puntas

L'alumna de 3r d'ESO B Noa Llobera Serra va rebre dissabte passat el premi periodístic Mateu Seguí Puntas, que entrega el diari Menorca, en la categoria d'autors menors de 25 anys. Ho va fer amb el reportatge escrit a l'optativa Taller de periodismo, titulat "Bachillerato: ¿sirve para algo?". En ell, reflexiona sobre l'estrès acadèmic i la importància d'aquests estudis. El premi, a més d'una quantia econòmica, suposa la publicació del treball a les pàgines del propi diari.

Des de l'institut volem donar-li la nostra enhorabona i animar-la a seguir escrivint sobre les seves inquietuds.

Subcategories