PROCÉS ADMISSIÓ A ESO I BATXILLERAT

El tràmit d’Admissió s’ha de fer telemàticament amb un dels dos mètodes d’autenticació següents:

  • Usuari Gestib (TUTORIAL)
  • Autenticació mitjançant Cl@ve (TUTORIAL) (Nota: És important fer el tràmit de sol·licitud d'accés cl@ve amb temps, ja que pot requerir de la recepció d'una notificació postal)
  • Tutorial procés

CALENDARI D'INSCRIPCIÓ

  • ESO: Del 09 al 20 de maig 2022
  • BATXILLERAT: Del 23 al 29 de juny 2022

ACCÉS AL PROCÉS TELEMÀTIC