ADMISSIÓ A FP BÀSICA I CICLES FORMATIUS 2019-20

 

Llistes definitives admissió FP Bàsica

Llistes d'espera FP Bàsica

Llistes definitives admissió CFGM

Llistes definitives admissió CFGS

Aquells que heu quedat fora (plaça no reservada), heu de passar a xerrar amb en Pep Malle.

 

Llistes definitives admissió CFGM pendents de setembre