PROVES D'ACCÉS A GRAU MITJÀ

ATURAT el període d'inscripció a les Proves d'Accés als CFGM