ES MODIFICA EL CALENDARI PROVES EOIES

D'acord amb la resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 17 d'abril de 2020 (BOIB núm 59, 21 d'abril del 2020), es modifica el calendari de les proves del programa EOIES per al curs 2019-2020.

L'EOI de Maó ha informat que les proves orals es realitzaran telemàticament del 8 al 19 de juny i les proves escrites al setembre. Clicau al pdf per comprovar les dates de les proves escrites.