PROVES D'ACCÉS A GRAU MITJÀ 2020

Es comunica que s’amplien els terminis d’inscripció.

Inscripció: del dia 25 al 29 de maig de 2020. Les persones que abans de l’inici de l’Estat d’Alarma ja van presentar la seva sol·licitud, ara no han de fer cap tràmit.

Documentació:

- Sol·licitud: Català  / Castellà.

- Pagament: El pagament de la Taxa es fa telemàticament a través de l’ATIB.

Instruccions:

1- Triar la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca a la llista desplegable

2- Clicar sobre Taxa per a proves d'accés a cicles formatius de formació professional

3- Elegir el supòsit que correspongui de les tres opcions. En cas de bonificació o exempció s'ha de justificar amb la documentació corresponent. La taxa complerta són: 23.07€, i la bonificació del 50% són: 11.53€

Després del pagament es genera un arxiu en pdf del Model 046 que heu de guardar per enviar al centre.

Per a consultes al respecte i explicació del procediment de lliurament d’aquesta documentació, contactau amb Secretaria i us atendrem telefònicament de 9 a 13.30 hores en el nombre 971360133, i telemàticament a l'adreça This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tríptic Informatiu de les Proves d’Accés

Per a més informació consultau la web d’FP.

Calendari:

– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 5 de juny.

– Termini per reclamacions a la llista provisional: 8, 9 i 10 de juny, ambdós inclosos.

– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 18 de juny.

– Data de la prova d’accés a grau mitjà: 8 i 9 de juliol.

– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes: 17 de juliol.

Tots aquests llistats es publicaran a la pàgina web del centre