CONVOCATÒRIA DE PLACES PER A ESTUDIANTS A LA CASA DE MENORCA A BARCELONA

El Consell Insular ens fa arribar la convocatòria per poder viure a la Casa de Menorca que té a Barcelona mentre estudieu, hi ha 12 places i són moltes; per tant, si compliu els requisits és una molt bona oportunitat.