En aquest apartat, tots els que tingueu compte del Ramis, podeu trobar tots els plans de recuperació de pendents per nivells. Fixeu-vos només amb les assignatures/mòduls que teniu pendents:

 


Llibres de Pla de recuperació de pendents dels grups

  1. DAW grup B (2n DAW) , enllaç

 

  1. DAW grup A (1r DAW) , enllaç

 

  1. SMX grup B (2n SMX) , enllaç

 

  1. SMX grup A (1r SMX) , enllaç

 

  1. FPB grup A (1r FPB) , enllaç

 

  1. FPB grup B (2n FPB) , enllaç

 

  1. 2n BATX , enllaç

 

  1. 1r BATX , enllaç

 

  1. 4t ESO , enllaç

 

  1. 3r ESO , enllaç

 

  1. 2n ESO , enllaç

 

 1. 1r ESO , enllaç