En aquest apartat podreu trobar tot tipus d'informació relacionada amb el batxillerat diürn.

Informació important

  • En el següent document podeu trobar informació sobre les vostres comptes d'usuari del centre, enllaç.

 

Documents importants

  • En el següent enllaç podeu accedir a l'apartat de documents per a vosaltres, enllaç.

 

Programacions de les diferents assignatures per departaments

  • En el següent enllaç podeu accedir a l'apartat del projecte educatiu del centre on trobareu tots els documents de les diferents programacions didàctiques de cada assignatura organitzades per departaments, enllaç.

Selecció d’optatives per Batxillerat per al curs 2016-17.

  • En el següent enllaç podeu accedir a l'apartat de documents d'optatives de 1r BTX, enllaç.
  • En el següent enllaç podeu accedir a l'apartat de documents d'optatives de 2N BTX, enllaç.
  • En el següent enllaç podeu accedir a l'apartat de documents d'optatives de 1r BTX, per alumnes que venguin d'escoles concertades, enllaç.
  • En el següent enllaç trobareu informació sobre el contingut de les assignatures troncals i específiques de 1r BTX, enllaç.