INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A TOTS ELS CICLES D'FP DEL CENTRE

 

 1. Llista de qualificacions professionals de IFC. Relació amb els Cicles Formatius. (enllaç)
 2. Convalidació de mòduls entre INF ( LOGSE ) i IFC ( LOE ) de Grau Mitjà. (enllaç)
 3. Convalidació de mòduls entre INF ( LOGSE ) i IFC ( LOE ) de Grau Superior. (enllaç)
 4. Convalidació de mòduls entre IFC31 i IFC33. (enllaç)
 5. Informacions d'inici de curs pels alumnes de Cicle Formatius. (enllaç)

 

 • Horaris de Cicles Formatius curs 2017-2018. (enllaç)
 • Calendari escolar pels alumnes de Cicles Formatius curs 2017-2018. (enllaç)

 

Informació important

 • En el següent document podeu trobar informació sobre els vostres comptes d'usuari del centre, enllaç.

Informació del FONS SOCIAL EUROPEU 

Durada dels cicles d'FP

 

 • La durada d'aquests cicles inclou les hores lectives destinades a la formació en el centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total, són 2.000 hores, la qual cosa suposa dos cursos acadèmics.

______________________________________________________________

Formació professional bàsica de Serveis administratius, enllaç

Horari:

 • L'horari de les classes de 1r curs és de DILLUNS a DIVENDRES, els matins de 8,00h a 10,45h i els capvespres de 15,30h a 18,15h.
 • L'horari de les classes de 2n curs és de DILLUNS a DIVENDRES, els matins de 8,00h a 14,05h.

El sistema d'avaluacions a FPB:

1r curs:

 • Hi ha 2 avaluacions parcials: desembre i març.
 • Una avaluació final ordinària: juny.
 • Una avaluació final extraordinària: setembre.

2n curs:

 • Hi ha 2 avaluacions parcials: desembre i març
 • Una avaluació final ordinària: finals d'abril, pels qui poden accedir a FCT.
 • Una avaluació final ordinària d'FCT el juny i una d'extraordinària per a aquells qui l'abril no van superar tots els mòduls de formació al centre.
 • Una avaluació final extraordinària d'FCT el desembre, per a aquells alumnes que han de fer FCT en període no ordinari (de setembre a desembre).

 ______________________________________________________________________

Formació professional de grau mitjà i grau superior que s'imparteix al Ramis

Novetats:

 • Document per a demanar la convalidació de mòduls dels cicles, enllaç (Imprimir i adjuntar els dos fulls).
 • Qualificacions professionals d'informàtica, enllaç.
 • Per alumnes que fan les pràctiques Erasmus a les empreses locals / for foreign students that come to develop an ICT traineeship in Menorca, please visit this web site.

 

Estructuració dels Cicles formatius

La FP s'ordena en cicles formatius que atorguen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió escollida. A l'IES Joan Ramis i Ramis s'imparteixen els cicles formatius següents:

 Horaris

 • L'horari de les classes és de 15.30h a 21.30h. 
 • En el següent enllaç podeu trobar els horaris dels cicles per al curs actual,  .

 

Calendari d'activitats

 

Miniprogramacions dels diferents mòduls 

 • En el moodle podeu accedir a les diferents miniprogramacions didàctiques de cada mòdul de cada curs.

 

Sistema d'avaluacions a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior

1r curs:

 • Hi ha 2 avaluacions parcials: desembre i març.
 • Una única avaluació final ordinària: juny.
 • No hi ha setembre, llevat per aquells alumnes que tinguin mòduls pendents que no superin la càrrega horària de 330h (33% aproximadament).

2n curs:

     Els que només faran FCT, tindran un grup específic:

 • Setembre, s'han de tornar a matricular
 • Desembre, primera avaluació ordinària.
 • Juny, primera avaluació extraordinària.

     Els que fan el curs sencer/parcial:

 • Hi ha una avaluació parcial:  desembre (només per a notes).
 • La primera avaluació final ordinària: març (només per a notes).
 • La segona avaluació final ordinària: juny (només FCT).
 • La primera avaluació final extraordinària: juny (només per a notes).  Només pels que han aprovat més del 80% del total del curs.
 • Els que no han fet les FCT o no les han acabades hauran de seguir les pautes del punt 2n curs -- Els que només faran FCT, tindran un grup específic.
 • Els que no aprovin el projecte per juny, podran demanar una segona convocatòria per a setembre, sense haver-se de tornar a matricular.