see below for a English description for foreign students

Títol que s'obté

 • Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions web

Competències professionals

 • Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint amb els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts

Accés al CFGS desenvolupament d'aplicacions web:

 • Títol de batxillerat, tècnic superior en un altre cicle formatiu de grau superior o titulació universitària.
 • Títol de Grau Mitjà i curs específic a grau superior: Poden accedir-hi les persones que tenen el títol de tècnic de grau mitjà i han superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau superior.
 • Altres vies d'accés: prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys, mitjançant la prova d'accés per cicles formatius de grau superior.

Durada del cicle

2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics:

 • 1.600 hores de formació a l’institut.
 • 400 hores de Formació en Centres de Treball.

Mòduls

Primer curs

 • Sistemes Informàtics (5h)
 • Programació (7h)
 • Entorns de desenvolupament (3h)
 • Llenguatges de marques (4h)
 • Bases de dades (5h) + 3h en anglès
 • Formació i orientació laboral (3h)

Segon curs

 • Desenvolupament web en entorn client (6h)
 • Desenvolupament web en entorn servidor (10h, totes en anglès)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (3h)
 • Desplegament d'aplicacions web (5h)
 • Disseny d'inferfícies web (6h)
 • Formació en centres de treball (400h, 3r trimestre)
 • Projecte empresarial (50h, 3r trimestre)

Information for foreign students:

A) You can find a description of the studies we offer here:

http://ramisinternational.blogspot.com.es/2013/05/explaining-our-ects-system-for-our.html

Nevertheless, for foreign students we can only offer an ICT traineeships in our local companies. More information here:

http://ramisinternational.blogspot.com.es/2011/05/ies-joan-ramis-i-ramis-receiving.html

B) Language policy:

Our studies ICT studies in Web site development are taught in Catalan, except one subject in the second course that is done in English. For the traineeships, we can offer to foreign students companies where they can do their work in English. Also other companies can accept foreign students speaking Spanish or Catalan. More info about companies here:

http://ramisinternational.blogspot.com.es/2013/05/information-to-foreign-students-willing_17.html

Besides, when receiving incoming students they get help and language assistance by:

 • Our coordinator and traineeships tutors.
 • Their job placement tutor.
 • We offer him/her a room at a volunteer student's place, so he can practice the language in a day to day basis.
 • The student has a mentor fellow students with experience at the same or similar company

C) Traineeships organisation

For incoming mobile participants, we can provide full information of their stage by the assigned host tutor. Our mobility coordinator would be directly involved in traineeships arrangements and assign a company tutor with a foreign language knowledge (except if the foreign students speaks Spanish or Catalan)

We can only arrange ICT traineeships to foreign students but we can provide information about other specialities.

For any question, please contact Kico Borràs This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.