Títol que s'obté

 • Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes

Competències professionals

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurar la seva funcionalitat i aplicar els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Accés al CFGS d'administració de sistemes informàtics en xarxa:

 • Graduat ESO o prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

Durada del cicle

2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics:

 • 1.600 hores de formació a l’institut.
 • 400 hores de formació en centres de treball.

Mòduls

Primer curs

 • Muntatge i manteniment d'equips (7h)
 • Sistemes operatius monoestació (5h)
 • Aplicacions ofimàtiques (8h)
 • Xarxes locals (7h)
 • Formació i orientació laboral (3h)

Segon curs

 • Sistemes operatius en xarxa (8h)
 • Seguretat informàtica (6h)
 • Serveis en xarxa (8h)
 • Aplicacions web (5h)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (3h)
 • Formació en centres de treball (400h, 3r trimestre)