Termini d’inscripció: del 19 al 30 de març de 2012, ambdós inclosos.

Requisits dels aspirants: no reunir cap altre requisit que els permeti accedir als cicles de grau mitjà, i complir la condició de tenir desset anys o complir-los dins l'any natural 2012.

Les persones que es presentin per millorar la qualificació, poden repetir tota la prova o només algunes de les parts d’aquesta. En el cas que només es repeteixi alguna de les parts, la resta de les parts de les quals no s’examini han d’estar superades o exemptes.

Llista definitiva d’admesos i exclosos: 20 d’abril de 2012

Dates de la prova d’accés a CFGM: 

Dia 21 de maig de 2012:

  • 16.00 hores: Inici de la prova amb els exercicis de llengua castellana i de llengua catalana, corresponents a la part de comunicació (durada màxima dues hores).
  • 18.30 hores: Exercici de la part social (durada màxima una hora).

Dia 22 de maig de 2011:

  • 16.00 hores: Exercicis de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia, corresponents a la part cientificotecnològica (durada màxima dues hores).

Llista definitiva d’aptes i no aptes: 7 de juny de 2012

Lliurament de certificats: 7 de juny de 2012

Documents per a la inscripció:

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç.