Formació professional bàsica de Serveis administratius

Tríptic Informatiu ...

Horari:

  • L'horari de les classes de 1r curs és de DILLUNS a DIVENDRES, els matins de 8,00h a 10,45h i els capvespres de 15,30h a 18,15h.
  • L'horari de les classes de 2n curs és de DILLUNS a DIVENDRES, els matins de 8,00h a 14,05h.

El sistema d'avaluacions a FPB:

1r curs:

  • Hi ha 2 avaluacions parcials: desembre i març.
  • Una avaluació final ordinària: juny.
  • Una avaluació final extraordinària: setembre.

2n curs:

  • Hi ha 2 avaluacions parcials: desembre i març
  • Una avaluació final ordinària: finals d'abril, pels qui poden accedir a FCT.
  • Una avaluació final ordinària d'FCT el juny i una d'extraordinària per a aquells qui l'abril no van superar tots els mòduls de formació al centre.
  • Una avaluació final extraordinària d'FCT el desembre, per a aquells alumnes que han de fer FCT en període no ordinari (de setembre a desembre).