El correu electrònic de la Comissió, mitjançant el qual et podràs posar en contacte amb nosaltres, és: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Les tasques que duu a terme la CNL, així com els seus objectius i la seva composició, estan determinats per les Instruccions de la Conselleria.

Entre d’altres, la CNL desenvolupa les accions següents:

 • Gestiona i dinamitza el PLC: redacció, modificació, actualització, etc. La darrera actualització del PLC, aprovada pel Claustre, s’ha fet el curs 2010-2011.
 • Assessora la resta del claustre en qüestions de tot ordre relacionades amb la normalització i la correcció lingüístiques. En aquest sentit, volem recordar a tothom que us podeu adreçar a la CNL per a qualsevol consulta sempre que vulgueu.
 • Manté contacte amb la Conselleria d’Educació i Cultura i amb altres organismes culturals o acadèmics (CEP, Ajuntament, Consell, altres IES...).
 • Revisa el compliment de l’establert en el PLC en relació als mínims de docència en català i remet el llistat actualitzat de les assignatures que s’imparteixen en català als organismes competents.
 • Redacta i difon els fulls informatius, per transmetre al Claustre notícies o dades interessants.
 • Col·labora amb la Comissió d’Extraescolars, la Comissió de la Biblioteca i la Comissió d’Ambientació.
 • Vigila l’adequació i correcció dels escrits que a qualsevol nivell i per a qualsevol mitjà es facin des de l’àmbit de l’institut.
 • Intenta fer present de cada vegada més el català en el programari dels ordinadors.
 • Col·laborar amb el professor de PALIC amb l’acollida i el seguiment d’alumnes nouvinguts.
 • Organitza l’activitat de parelles lingüístiques per ajudar els alumnes nouvinguts en l’aprenentatge de la llengua catalana, així com per fomentar la mútua coneixença entre els alumnes.
 • Organitza exposicions i conferències, fa recomanacions de llibres, exposicions, cursos, tallers, etc. relatius a la normalització de la llengua catalana.
Tots els documents de la CNL poden consultar-se a la intranet del centre.