El correu electrònic de la Comissió, mitjançant el qual et podràs posar en contacte amb nosaltres, és: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Formulari per enviar averies, suggeriments, etc. a la coordinació de TIC: formulari.